Strona główna / Informacje o działalności / Sędziowie, asesorzy oraz referendarze

Lista sędziów asesorów sądowych i referendarzy

Informacja o pierwszych i kolejnych powołaniach, mianowaniach sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej (podstawa prawna: art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2072 z późn. zm.).

 

I Wydział Cywilny - sędziowie i asesorzy sądowi:

 • SSR Jolanta Zarzycka - Przewodniczący Wydziału
 • SRR Marzena Drabina - Z-ca Przewodniczącego Wydziału
 • SSR Adam Dusza
 • SSR Katarzyna Ciągwa
 • SSR Beata Woźniak
 • SSR Andrzej Pach
 • SSR Sylwia Okolus
 • SSR Patrycja Krzyżowska
 • SSR Aleksandra Klimasara
 • SSR Wojciech Rewers
 • SSR Leokadia Konsek
 • SSR Grażyna Latoń-Kłusek
 • ASR Maria Rybska-Kolenda

I Wydział Cywilny - referendarze sądowi:

 • Maciej Stachura-Piechocki - referendarz sądowy - 0,6 et.
 • Anna Wiecha - starszy referendarz sądowy
 • Michał Raboj - referendarz sądowy
 • Natalia Szulik - referendarz sądowy - delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Joanna Bielec-Strzecha - referendarz sądowy
 • Tamara Dubik - referendarz sądowy

II Wydział Karny i Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym - sędziowie:

 • SSR Bogusława Pawlica - Przewodniczący Wydziału
 • SSR Ewelina Serafin - Z-ca Przewodniczącego Wydziału
 • SSR Ludmiła Stec - Kierownik Sekcji
 • SSR Adam Prochaczek 
 • SSR Małgorzata Mikusińska - delegowana do Sądu Okręgowego w Gliwicach
 • SSR Piotr Myczkowski
 • SSR Anna Zwolińska - delegowana do Sądu Okręgowego w Gliwicach
 • SSR Dominika Hrehorowska
 • SSR Adrianna Saganty-Robaszkiewicz

Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym - referendarze sądowi:

 • Barbara Sroka - referendarz sądowy - 0,4 et.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sędziowie:

 • SSR Adrian Klank - Przewodniczący Wydziału, Wiceprezes Sądu
 • SSR Monika Kowalczyk-Wideł
 • SSR Anna Marzec
 • SSR Barbara Piątek
 • SSR Oliwia Radłowska
 • SSR Ewa Żarkiewicz-Marek - Prezes Sądu

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - referendarze sądowi:

 • Maciej Stachura-Piechocki - Referendarz sądowy - 0,4 et.

V Wydział Ksiąg Wieczystych - referendarze sądowi:

 • Jolanta Romanowicz - starszy referendarz sądowy, Przewodniczący Wydziału 
 • Marcin Kuźnik - referendarz sądowy
 • Michał Kozłowski - referendarz sądowy
 • Barbara Sroka - referendarz sądowy

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 27.01.2016
Dokument oglądany razy: 16 496
Opublikował: Adrian Sklorz
Publikacja dnia: 30.06.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry