Strona główna / Struktura organizacyjna / V Wydział Ksiąg Wieczystych

V Wydział Ksiąg Wieczystych

siedziba:
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska

 

Przewodniczący Wydziału

Starszy Referendarz Jolanta Romanowicz

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Joanna Sladek
tel. +48 32 43-81-300
tel. +48 32 43-81-305 - wydawanie odpisów
fax. +48 32 43-81-301
e-mail: kw5@ruda-slaska.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1530

 

Właściwość rzeczowa Wydziału

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w systemie informatycznym dla nieruchomości położonych na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.).

Wnioski i pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym.

 

Lista referendarzy

 1. Starszy Referendarz Jolanta Romanowicz
 2. Referendarz Marcin Kuźmik
 3. Referendarz Michał Kozłowski
 4. Referendarz Barbara Sroka (0,6 et.)

 

W V Wydziale Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

 • o wydanie odpisu z księgi wieczystej
 • o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do istniejącej księgi wieczystej,
 • o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
 • o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
 • o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie prawomocnego postanowienia o:
      - stwierdzeniu nabycia spadku,
      - działu spadku,
      - podziale majątku,
      - zasiedzeniu,
      - przysądzeniu własności,
      - i innych,
 • o wpis hipoteki,
 • o wykreślenie hipoteki,
 • o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek , zmiana wierzyciela i inne,
 • o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów,
 • o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy , nadanie numeru porządkowego budynku,
 • o zmianę nazwiska lub nazwy,
 • o wykreślenie służebności mieszkania,
 • o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wykreślenie tego wpisu,
 • o sprostowanie wpisu,
 • o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
 • o zamknięcie księgi wieczystej.

Wnioski składane w Biurze Podawczym (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują artykuły od nr 42 do nr 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Pobiera się następujące opłaty od wniosków o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

W kasie można nabyć znaki opłaty sądowej.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 07.06.2011
Dokument oglądany razy: 80 140
Opublikował: Adrian Sklorz
Publikacja dnia: 09.06.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry