II Wydział Karny

siedziba:
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska

 

Przewodniczący Wydziału

SSR Bogusława Pawlica

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Magdalena Cibor
tel. +48 32 43-81-105 do 107
fax. +48 32 43-81-201
e-mail: karny2@ruda-slaska.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa Wydziału

Rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, a w szczególności:

 • Rozpoznawanie spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wnioski prokuratura o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego, wnioski prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • Rozpoznawanie spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności);
 • Rozpoznawanie spraw o wykroczenia, w których wniesiono do sądu wniosek o ukaranie przez uprawnionych oskarżycieli publicznych.
 • Rozpoznawanie spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia Prokuratora Rejonowego o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia

 

Lista sędziów

 1. SSR Bogusława Pawlica
 2. SSR Ewelina Serafin
 3. SSR Piotr Myczkowski (0,81 et.)
 4. SSR Dominika Hrehorowska (0,81 et.)
 5. SSR Adrianna Saganty-Robaszkiewicz (0,81 et.)
 6. SSR Ludmiła Stec (0,56 et.)
 7. SSR Adam Prochaczek (del. do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie)
 8. SSR Anna Zwolińska (del. do Sądu Okręgowego w Gliwicach)
 9. SSR Małgorzata Mikusińska (del. do Sądu Okręgowego w Gliwicach)

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 43 653
Opublikował: Adrian Sklorz
Publikacja dnia: 08.04.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry