Strona główna / Struktura organizacyjna / III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

siedziba:
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska

 

Przewodniczący Wydziału

SSR Adrian Klank

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Agnieszka Kolon
tel. +48 32 43-81-105 do 107
fax +48 32 43-81-251
e-mail: rodzinny3@ruda-slaska.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa Wydziału

III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów.

W postępowaniu procesowym:

 • o alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
 • o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
 • o zaprzeczenie ojcostwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

 

W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

 • o przysposobienie,
 • o pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • o zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
 • o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
 • o przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o ustanowienie opieki nad małoletnim,
 • o ustanowienie kuratora dla małoletniego,
 • o wydanie dziecka,
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
 • o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej.

 

W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

 • o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
 • o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • o ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
 • o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku),
 • o nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • o ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • sprawy związane z ochroną zdrowia psychicznego i umieszczenia osób w szpitalu psychiatrycznym bez ich zgody,
 • sprawy zabezpieczenia alimentów.

 

Lista sędziów

 1. SSR Adrian Klank
 2. SSR Ewa Żarkiewicz-Marek
 3. SSR Monika Kowalczyk-Wideł
 4. SSR Anna Marzec
 5. SSR Barbara Piątek
 6. SSR Oliwia Radłowska

 

Lista referendarzy

 1. Referendarz Maciej Stachura-Piechocki (0,4 et.)
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 07.06.2011
Dokument oglądany razy: 47 616
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 15.10.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry