II Wydział Karny

Wersja archiwalna zmieniona dnia 15.10.2021.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

siedziba:
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska

 

Przewodniczący Wydziału

SSR Bogusława Pawlica

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Magdalena Cibor
tel. +48 32 43-81-105 do 107
fax. +48 32 43-81-201
e-mail: karny2@ruda-slaska.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa Wydziału

Rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, a w szczególności:

 • Rozpoznawanie spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wnioski prokuratura o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego, wnioski prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • Rozpoznawanie spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności);
 • Rozpoznawanie spraw o wykroczenia, w których wniesiono do sądu wniosek o ukaranie przez uprawnionych oskarżycieli publicznych.
 • Rozpoznawanie spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia Prokuratora Rejonowego o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia

 

Lista sędziów

 1. SSR Bogusława Pawlica
 2. SSR Małgorzata Mikusińska (0,8 et.)
 3. SSR Piotr Myczkowski (0,8 et.)
 4. SSR Ewelina Serafin
 5. SSR Dominika Hrehorowska (0,8 et.)
 6. SSR Adrianna Saganty-Robaszkiewicz (0,8 et.)
 7. SSR Ludmiła Stec (0,55 et.)
 8. SSR Adam Prochaczek (del. do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie)
 9. SSR Anna Zwolińska (del. do Sądu Okręgowego w Gliwicach)

 

Lista referendarzy

 1. Referendarz Maciej Stachura-Piechocki (0,4 et.)
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 40 520
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 15.10.2021
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry