Strona główna / Informacje o działalności / Sędziowie, asesorzy oraz referendarze

Lista sędziów asesorów sądowych i referendarzy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 03.09.2021.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Informacja o pierwszych i kolejnych powołaniach, mianowaniach sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej (podstawa prawna: art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 365 z późn. zm.).

 

I Wydział Cywilny - sędziowie i asesorzy sądowi:

 • SSR Jolanta Zarzycka - Przewodniczący Wydziału
 • SRR Marzena Drabina - Z-ca Przewodniczącego Wydziału
 • SSR Adam Dusza
 • SSR Katarzyna Ciągwa
 • SSR Beata Woźniak
 • SSR Andrzej Pach
 • SSR Sylwia Okolus
 • SSR Patrycja Krzyżowska
 • SSR Aleksandra Klimasara
 • SSR Wojciech Rewers
 • SSR Leokadia Konsek
 • SSR Grażyna Latoń-Kłusek
 • ASR Maria Rybska-Kolendra

I Wydział Cywilny - referendarze sądowi:

 • Maciej Stachura-Piechocki - Referendarz sądowy
 • Anna Wiecha - Referendarz sądowy
 • Michał Raboj - Referendarz sądowy
 • Natalia Szulik - Referendarz sądowy
 • Joanna Bielec-Strzecha - Referendarz sądowy
 • Tamara Dubik - Referendarz sądowy

II Wydział Karny i Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym - sędziowie:

 • SSR Bogusława Pawlica - Przewodniczący Wydziału
 • SSR Ewelina Serafin - Z-ca Przewodniczącego Wydziału
 • SSR Ludmiła Stec - Kierownik Sekcji
 • SSR Adam Prochaczek - delegowany do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie 
 • SSR Małgorzata Mikusińska
 • SSR Piotr Myczkowski
 • SSR Anna Zwolińska - delegowana do Sądu Okręgowego w Gliwicach
 • SSR Dominika Hrehorowska
 • SSR Adrianna Saganty-Robaszkiewicz

Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym - referendarze sądowi:

 • Beata Sroka - Referendarz sądowy

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sędziowie:

 • SSR Adrian Klank - Przewodniczący Wydziału
 • SSR Monika Kowalczyk-Wideł
 • SSR Anna Marzec
 • SSR Barbara Piątek
 • SSR Oliwia Radłowska
 • SSR Ewa Żarkiewicz-Marek

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - referendarze sądowi:

 • Maciej Stachura-Piechocki - Referendarz sądowy

V Wydział Ksiąg Wieczystych - referendarze sądowi:

 • Jolanta Romanowicz - Starszy Referendarz sądowy, Przewodniczący Wydziału 
 • Marcin Kuźnik - Referendarz sądowy, Z-ca Przewodniczącego Wydziału
 • Michał Kozłowski - Referendarz sądowy
 • Barbara Sroka - Referendarz sądowy

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 27.01.2016
Dokument oglądany razy: 14 711
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 03.09.2021
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry