Strona główna / Zamówienia publiczne / Informacja o prowadzeniu postępowań

Informacja o prowadzeniu postępowań

Wersja archiwalna zmieniona dnia 19.03.2021.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są w systemie elektronicznym.

 1. System dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
 2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Systemu.
 3. Wykonawca, który jest zainteresowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w celu prowadzenia komunikacji z Zamawiającym, złożenia oferty oraz oświadczeń, jest zobowiązany do założenia w Systemie konta. Konto Wykonawcy w Systemie tworzone jest tylko raz. W kolejnych postępowaniach Wykonawca wykorzystuje już raz założone konto Wykonawcy.
 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
 5. Użytkownikom Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług).
 6. Informacje na temat kodowania i czasu przekazania danych z oferty:
  1. plik oferty załączony przez Wykonawcę w Systemie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
  2. oznaczenie czasu przekazania i odbioru danych przez System stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty do Systemu.
 7. Zamawiający informuje, że System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu dokonania czynności złożenia oferty – podpisania oferty.
 8. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
 9. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Syma
Dokument z dnia: 13.11.2019
Dokument oglądany razy: 7 817
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 19.03.2021
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry