Opłaty sądowe

Opłaty sądowe uiszcza się w formie:

 1. bezgotówkowej,
 2. wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (kasa znajduje się na parterze budynku Sądu przy ul. Bukowej 5a),
 3. znaków opłaty sądowej (znaki można zakupić w kasie sądu lub poprzez system sądowych płatności).

 

Sądowe Płatności

Sądowe Płatności

 

System teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący Płatności.

Internetowy serwis usługowy, w którym Użytkownik może dokonać Transakcji, przy użyciu:

 • kart płatniczych,
 • szybkich przelewów bankowych typu pay-by-link,
 • innych dostępnych w ramach Serwisu instrumentów płatniczych.

System E-Płatności umożliwia:

 • opłaty sądowe w sprawach cywilnych, a w tym opłaty od pozwów składanych w sprawach cywilnych,
 • płatności za e-usługi realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, obsługiwane przez System E-Płatności,
 • zakup e-znaków opłaty sadowej.

 

Zakup e-znaku sądowego

Sąd Rejonowy uprzejmie informuje, iż w przypadku dokonania zakupu e-znaku sądowego, a następnie jego niewykorzystania, nie ma możliwości zwrotu środków pieniężnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków za zakupione e-znaki sądowe, z uwagi na fakt, iż w.w. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

 

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH
załącznik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE SPOSOBU UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH
załącznik

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW ORAZ UWIERZYTELNIONYCH ODPISÓW Z AKT SPRAWY
załącznik

USTAWA O OPŁATACH W SPRAWACH KARNYCH
załącznik

Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
załącznik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU OŚWIADCZENIA O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA OSOBY FIZYCZNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
załącznik

Informacje o opłatach sądowych w postępowaniach cywilnych znajdą też Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 17 309
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 17.11.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry