Strona główna / Oferty pracy

Aktualne oferty pracy

Konkurs: Adm. 1104-1/13

Stanowisko: Asystent sędziego (3 etaty) [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 22.07.2013, 15:00 [minął]
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

UWAGA !
Dokumenty należy składać w terminie od dnia 8 lipca 2013 roku do dnia 22 lipca 2013 roku (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Sądu, a w przypadku, gdy zostały one nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego)

Załączniki w formacie PDF:


Treść ogłoszenia

Powołanie komisji konkursowej

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu


Opublikowano dnia: 21.06.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Informacja o wyniku konkursu
Do góry