Strona główna / Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Inspektor został powołany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej na podstawie:

  • art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125 z późn. zm.) w zw. z art. 175 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.).

Dane kontaktowe Inspektora:

Joanna Łukaszyk, adres e-mail: iod@ruda-slaska.sr.gov.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 26.07.2018
Dokument oglądany razy: 3 111
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 26.07.2018
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry