Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 877/22

Termin zakończenia publikacji: 2023-02-23 07:00:00

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza spadku po Włodzimierzu Buszko (numer PESEL 41110507733), synu Jana i Teodozji z domu Pilucik, zmarłym w dniu 20 października 2017 roku w Rudzie Śląskiej i tam ostatnio stale zamieszkałym. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-11-23 08:02:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: N 1798/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-22 07:00:00

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej informuje o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłej 24 września 2021 roku Dorocie Grajner, PESEL 59060417460, której ostatnim miejscem zamieszkania była Ruda Śląska, ul. PCK 2/3. Sąd jednocześnie poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-11-22 08:01:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 1789/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-22 07:00:00

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej informuje o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłej 24 września 2021 roku Dorocie Grajner, PESEL 59060417460, której ostatnim miejscem zamieszkania była Ruda Śląska, ul. PCK 2/3. Sąd jednocześnie poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-11-22 07:54:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 872/22

Termin zakończenia publikacji: 2023-02-16 08:00:00

Postanowieniem z 28 października  2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po Marii Jadwidze Przyłóg z domu Kwoska -  (nr PESEL 49100808648), zmarłej 19 stycznia 2021 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chmielnej 11. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-11-16 08:20:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Co 4868/13

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 23:00:00

W księgach depozytów tutejszego Sądu znajduje się kwota 10 555,63 zł, znajdująca się pod poz. BK 14225/2018, a wpłacona 18 października 2017 r. tytułem „Km 2304/13 Heczko Grzegorz”, z tym zastrzeżeniem, iż powyższy depozyt może zostać wydany dłużnikowi, po uprzednim ustaleniu jego tożsamości. Sąd wzywa uprawnionego do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2022-10-21 08:02:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 805/22

Termin zakończenia publikacji: 2023-01-14 17:00:00

Postanowieniem z 5 październik 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza po Romanie Eryku Balcarze (Balcar) - (nr PESEL 67080908255), zmarłym 13 maja 2022 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ul. Międzyblokowej 5a/26. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-10-14 17:15:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 695/22

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 12 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza po Włodzimierzu Buszko (nr PESEL 41110507733), zmarłym 20 października 2017 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ul. Lecha 2/5. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-10-07 07:54:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1084/21

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 08:00:00

Postanowieniem z dnia 12 września 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 1084/21, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5 053,13 zł (pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 13/100), stanowiącej część odszkodowania za przejęcie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 4616/291 i 4615/291, ustalonego przez Wojewodę Śląskiego w decyzji nr IFVIIIa.7570.12.88.2017 z dnia 14 listopada 2019 roku, z tym zastrzeżeniem, iż powyższy depozyt może zostać wydany spadkobiercom Wilhelma Fryca, po uprzednim wykazaniu przez nich praw do spadku i ustaleniu tożsamości. Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2022-09-30 08:11:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 373/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-22 07:00:00

Postanowieniem z 30 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominice Barańskiej sporządzenie uzupełniającego spisu inwentarza spadku po spadkodawczyni Jadwidze Najdek z domu Sidowskiej (numer PESEL 62092806304), córce Józefa i Apolonii, zmarłej 27 czerwca 2018 roku w Paniówkach, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-09-22 07:55:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 538/22

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 23:45:00

Postanowieniem z 9 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomirowi Proczkowi sporządzenie spisu inwentarza po Alicji Barteczko (nr PESEL 37111709465), zmarłej 13 sierpnia 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-08-26 08:29:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 338/22

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 15 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wojciechowi Chmurze sporządzenie spisu inwentarza spadku po spadkodawcy Karolu Morysie (numer PESEL 36100808396), synu Piotra i Stefanii z domu Kreiss, zmarłym 29 lipca 2017 roku w Rudzie Śląskiej i tam ostatnio stale zamieszkałym. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-07-26 08:49:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 402/22

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 08:00:00

Postanowieniem z dnia 10 maja 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Jolancie Żółcik – Siudak sporządzenie spisu inwentarza po Jerzym Miździoł (nr PESEL 59091607371), zmarłym w dniu 21 lutego 2018 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-05-19 08:04:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1094/21

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 6 maja 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 1094/21, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11 919,96 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i 96/100), stanowiącej część odszkodowania za przejęcie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 3750/128 i 13751/128, ustalonego przez Wojewodę Śląskiego w decyzji nr IFVIIIa.7570.12.57.2017 z dnia 18 listopada 2019 roku, z tym zastrzeżeniem, iż powyższy depozyt może zostać wydany spadkobiercom Pelagii Kubaty, po uprzednim wykazaniu przez nich praw do spadku i ustaleniu tożsamości. Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2022-05-12 08:02:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 79/22

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 13 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 79/22, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy Miastu na prawach powiatu Ruda Śląska na złożenie do depozytu sądowego kwoty 825,67 zł (osiemset dwadzieścia pięć złotych 67/100) tytułem odszkodowania ustalonego na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.12.73.2017 z dnia 2 lipca 2018 roku za udział 1746/30720 w działce numer 4623/232 położoną w Gminie Ruda Śląska zapisaną w KW GL1S/00000875/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, która to kwota ma zostać wydana osobom, które udokumentują swój tytuł prawny do wyżej wymienionej nieruchomości na dzień przed przejęciem jej z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego, to jest na dzień 29 maja 2018 roku. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2022-04-21 08:02:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 496/21

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 496/21, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu kwoty 438,98 zł (czterysta trzydzieści osiem złotych 98/100) tytułem części spadku po zmarłej Reginie Hajduga przypadającej następcom prawnym po zmarłym Andrzeju Piekorzu, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany spadkobiercom Andrzeja Piekorza na ich wniosek po okazaniu dowodu tożsamości i wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sąd wzywa spadkobierców wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2022-02-18 07:43:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 36 712
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry