Strona główna / Aktualności

Ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego

Dane w poniższej wiadomości są nieaktualne.
Wiadomość usunięta dnia 11.05.2016

powód:
Wróć do strony głównej.
Opublikowano: 25.07.2013, 14:06
UWAGA! WAŻNE ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Nastąpiła zmiana w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 654 z dnia 10 maja 2013 roku). Zmiana dotyczy art. 126 kpc, art. 177 kpc oraz art. 208 kpc.

W myśl zmienionych przepisów kodeksu postępowania strona powodowa/wnioskująca w piśmie wszczynającym postępowanie cywilnego (pozew, wniosek) powinna oprócz adresów bądź siedziby stron podać również numery ewidencyjne stron/uczestników postępowania, a zaliczane są do nich numer PESEL lub numer NIP osoby fizycznej, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer KRS, a w przypadku jego braku – numer nadany w innym właściwym rejestrze lub ewidencji.

Jeśli strona powodowa z jakichś przyczyn nie może podać numeru PESEL (bądź innych numerów ewidencyjnych wymienionych wyżej) strony pozwanej/uczestnika – jest obowiązana do podania danych pozwalających sądowi (w myśl przepisu art. 2081 kpc) na ustalenie właściwych numerów. Do danych tych zaliczane są: adres bądź siedziba strony, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia.
Nie uzupełnienie tych danych w pozwie/wniosku:
- odnośnie strony powodowej/wnioskującej skutkuje zwrotem pozwu/wniosku,
- odnośnie strony pozwanej/uczestnika skutkuje zawieszeniem postępowania.
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 2 280
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 25.07.2013, 14:06
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry