Strona główna / Aktualności

Wezwanie do odbioru depozytu

Dane w poniższej wiadomości są nieaktualne.
Wiadomość usunięta dnia 12.02.2013

powód: przedawnione
Wróć do strony głównej.
Opublikowano: 02.08.2012, 15:19
Postanowieniem z dnia 8 marca 2002 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił Skarbowi Państwa – Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na złożenie do depozytu sądowego kwoty 112 310 zł ( sto dwanaście tysięcy trzysta dziesięć zł) tytułem odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomość położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Młyńskiej obejmującą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1643/00,2080/30,2079/30 zapisane na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr T -6, K-134 Halemba , jako własność Stanisława Szczygła syna Łukasza urodzonego 24 września 1838 roku i zmarłego 8 lipca 1913 roku. Wzywa się spadkobierców Stanisława Szczygły do odbioru depozytu w terminie trzech lat od daty ogłoszenia wezwania, po udowodnieniu przez uprawnionych praw do spadku po Stanisławie Szczygle
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 2 142
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 02.08.2012, 15:19
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry