Strona główna / Aktualności

Informacja dotycząca "Nowej Księgi Wieczystej"

Dane w poniższej wiadomości są nieaktualne.
Wiadomość usunięta dnia 25.05.2011

powód: nieaktualne
Wróć do strony głównej.
Opublikowano: 02.08.2010, 12:45

      Z dniem 1 sierpnia 2010 roku Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej prowadzi księgi wieczyste w systemie informatycznym „Nowa Księga Wieczysta”. Wszystkie wnioski o wpis lub wykreślenie w księdze wieczystej, jak również o wydanie odpisu księgi wieczystej począwszy od tej daty należy składać wyłącznie na formularzach. Formularze dostępne są w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy ul. Czarnoleśnej 18 oraz w siedzibie Sądu przy ul. 1 Maja 225. Ponadto formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem www.bip.ms.gov.pl/formularze/formularze.php

     Od dnia 1 sierpnia 2010 roku w Wydziale Ksiąg Wieczystych mieści się także Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, która wydaje odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych wyłącznie systemie informatycznym, w tym również ksiąg wieczystych prowadzonych przez inne sądy (Ekspozytura Centralnej informacji realizuje jedynie wnioski złożone bezpośrednio w ekspozyturze, natomiast wnioski złożone korespondencyjnie ekspozytura przesyła do Centralnej Informacji, która sporządza dokument i przesyła go na adres wskazany we wniosku).

   Ponadto w czytelni dostępne jest przeglądanie tych ksiąg wieczystych w wersji elektronicznej. W celu uzyskania odpisu lub w celu przeglądania należy podać numer księgi wieczystej. W wydziale nie ma możliwości ustalenia numeru księgi wieczystej na przykład według położenia nieruchomości. Przeglądanie ksiąg wieczystych w wersji papierowej oraz akt ksiąg wieczystych jest możliwe po wcześniejszym zamówieniu osobistym lub telefonicznym na konkretny termin.

   Osoba zainteresowana składa wniosek na urzędowym formularzu wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty na rachunek bieżący dochodów Sądu albo z dowodem uiszczenia opłaty w kasie. W przypadku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej - na wydruku należy zamieścić informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek (informacja ta musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem). Kasa mieści się wyłącznie w budynku siedziby Sądu przy ul. 1 Maja 225, nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek opłat w siedzibie wydziału przy ul. Czarnoleśnej 18.

   Opłata za wnioski kierowane do Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych wynoszą:

  • odpis zupełny 60 zł,
  • odpis zwykły 30 zł,
  • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej 10 zł.

   Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło z dniem 16 czerwca 2010 roku możliwość przeglądania ksiąg wieczystych w internecie.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 4 569
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 02.08.2010, 12:45
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry