AKTUALNOŚCI

Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta

Opublikowano: 19.01.2022, 09:27

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej informuje o wdrożeniu standardów i procedur obsługi interesanta w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnych (WSOI) realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Komunikaty związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem)

Opublikowano: 23.12.2021, 12:00

W tym miejscu zamieszczane będą na bieżąco komunikaty związane z działalnością / ograniczeniem działalności Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej. Aby zapoznać się z poszczególnymi komunikatami należy kliknąć "Czytaj więcej...".

Nabór na stanowisko stażysty

Opublikowano: 14.12.2021, 07:42

W zakładce Oferty Pracy zamieszczone zostały informacje o rekrutacji na stanowisko stażysty.

Dni wolne od pracy w 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

Opublikowano: 09.12.2021, 14:11

Uprzejmie informujemy, że w roku kalendarzowym 2022 dni ustawowo wolne od pracy występują w dniach.Najbliższe terminy spraw


Sygnatura
Godzina, data i miejsce rozprawy
II K 1034/2021
Przewodniczący: SSR Ludmiła Stec
14:50, 2022-01-19
Sala nr 15, I-gie piętro, Bukowa 5a Ruda Śląska
II K 1240/2020
Przewodniczący: SSR Bogusława Pawlica
15:00, 2022-01-19
Sala nr 9, Parter, Bukowa 5a Ruda Śląska
II Kp 15/2022
Przewodniczący: SSR Dominika Hrehorowska
07:50, 2022-01-20
Sala nr , , Bukowa 5a Ruda Śląska
II K 1446/2021
Przewodniczący: SSR Dominika Hrehorowska
08:00, 2022-01-20
Sala nr , , Bukowa 5a Ruda Śląska
II K 1457/2021
Przewodniczący: SSR Dominika Hrehorowska
08:15, 2022-01-20
Sala nr , , Bukowa 5a Ruda ŚląskaPodstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 43-81-105
Faks: +48 32 43-81-111
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
NIP: 641-21-08-000
Regon: 000322152

. 

. 

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

. 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1429)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781)
  • Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 162 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2247)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 1 261 643
Opublikował: Adrian Sklorz
Publikacja dnia: 10.01.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry