AKTUALNOŚCI

Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta

Opublikowano: 03.02.2021, 19:45

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej informuje o wdrożeniu standardów i procedur obsługi interesanta w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnych (WSOI) realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dni wolne od pracy w 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

Opublikowano: 13.01.2021, 07:35

Uprzejmie informujemy, że w roku kalendarzowym 2021 dni ustawowo wolne od pracy występują w dniach.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Opublikowano: 03.07.2020, 09:22

Zgodnie z komunikatem Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiamy listę aktualizacji informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, świadczonych na  podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875).

Komunikaty związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem)

Opublikowano: 12.03.2020, 17:18

W tym miejscu zamieszczane będą na bieżąco komunikaty związane z działalnością / ograniczeniem działalności Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej. Aby zapoznać się z poszczególnymi komunikatami należy kliknąć "Czytaj więcej...".Najbliższe terminy spraw


Sygnatura
Godzina, data i miejsce rozprawy
II K 1000/2021
Przewodniczący: SSR Piotr Myczkowski
08:30, 2021-09-29
Sala nr 9, Parter, Bukowa 5a Ruda Śląska
II K 916/2021
Przewodniczący: SSR Piotr Myczkowski
08:45, 2021-09-29
Sala nr 9, Parter, Bukowa 5a Ruda Śląska
II Kop 35/2021
Przewodniczący: SSR Adrianna Saganty - Robaszkiewicz
08:50, 2021-09-29
Sala nr 16, II-gie piętro, Bukowa 5a Ruda Śląska
II K 526/2021
Przewodniczący: SSR Ludmiła Stec
08:50, 2021-09-29
Sala nr 15, I-gie piętro, Bukowa 5a Ruda Śląska
II K 670/2021
Przewodniczący: SSR Ludmiła Stec
09:00, 2021-09-29
Sala nr 15, I-gie piętro, Bukowa 5a Ruda ŚląskaPodstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 43-81-105 do 107
Faks: +48 32 43-81-111
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
NIP: 641-21-08-000
Regon: 000322152

. 

. 

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

. 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1429)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781)
  • Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 162 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2247)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 1 206 504
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 16.10.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry