Aktualności

Nabór na stanowisko stażysty (2 etaty)

Opublikowano: 28.10.2019, 11:03

Informujemy, że zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 25 października 2019 roku ogłoszono nabór na stanowisko stażysty (2 etaty) w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 8 listopada 2019 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo tutaj: oferty pracy.Dni wolne od pracy w 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

Opublikowano: 09.01.2019, 08:56

Informujemy o dniach ustawowo wolnych w roku kalendarzowym 2019.

Najbliższe terminy spraw


SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
II W 1387/2019
Przewodniczący: SSR Bogusława Pawlica
08:00, 2019-11-18
Sala nr 9, parter, Bukowa 5a Ruda Śląska
II W 1373/2019
Przewodniczący: SSR Dominika Hrehorowska
08:30, 2019-11-18
Sala nr 15, I-sze piętro, Bukowa 5a Ruda Śląska
II K 336/2019
Przewodniczący: SSR Adrianna Saganty - Robaszkiewicz
08:45, 2019-11-18
Sala nr 16, II-gie piętro, Bukowa 5a Ruda Śląska
II W 1249/2019
Przewodniczący: SSR Dominika Hrehorowska
08:45, 2019-11-18
Sala nr 15, I-sze piętro, Bukowa 5a Ruda Śląska
III Nsm 1339/2019
Przewodniczący: SSR Monika Kowalczyk - Wideł
08:45, 2019-11-18
Sala nr , , ul. Bukowa 5A Ruda Śląska


Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 43-81-105 do 107
Faks: +48 32 43-81-111
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
NIP: 641-21-08-000
Regon: 000322152

 

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

 

Godziny przyjmowania interesantów

Sekretariaty wydziałów (I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, V Wydziału Ksiąg Wieczystych):

poniedziałek 830-1800
wtorek - piątek 730-1430

 

Natomiast Sekretariat Sekcji Wykonawczej przy II Wydziale Karnym, Biuro Podawcze oraz Oddział Administracyjny:

poniedziałek 730-1800 (za wyjątkiem Oddziału Administracyjnego, do godz. 1530)
wtorek - piątek 730-1530

 

Kasa Sądu:

poniedziałek 1000-1500 i 1530-1700
wtorek - piątek 800-1430
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 800-1100 


W dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego Kasa Sądu jest nieczynna.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 29 czerwca 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1330)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 13 czerwca 2016 roku (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 922 z późn. zm.)
  • Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 1579 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2247)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 885 000
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 24.08.2018
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry