Wersja archiwalna z dnia 07.06.2022

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: Adm.-1102-5/22

staż urzędniczy – docelowo informatyk – 1 etat

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.06.2022, 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.07.2022, 14:00
Organizator: Dyrektor Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

Opublikowano dnia: 07.06.2022
Wydruk z dnia: 4.07.2022 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl