Wersja archiwalna z dnia 08.01.2019

Konkurs: Adm.-1103-1/19

Referendarz sądowy (1 etat)

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.01.2019, 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.03.2019, 15:30
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

Treść ogłoszenia

Opublikowano dnia: 08.01.2019
wydruk z dnia: 23.07.2019 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl