Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I N 1007/19

opublikowany: 23.08.2019, 08:56
termin zakończenia publikacji: 31.12.2021, 23:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza po zmarłej Helenie Annie Gaszczyk, córce Franciszka i Anny z domu Kempna, zmarłej 2 listopada 2016 roku w Rudzie Śląskiej (PESEL 36022005707) i tam ostatnio stałe zamieszkałej.  

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, że osoby te mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikował: Anna Marcinkowska

Wydruk z dnia: 27.02.2020 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl