Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 164/19

opublikowany: 19.06.2019, 11:50
termin zakończenia publikacji: 31.12.2021, 23:00

Postanowieniem z dnia 14 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandrze Żelewskiej – Starak sporządzenie spisu inwentarza po Wiktorii Rowickiej (nr PESEL 52111414441), zmarłej 3 marca 2015 roku w Rudzie Śląskiej i tam ostatnio stale zamieszkałej.. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikował: Anna Marcinkowska

Wydruk z dnia: 27.02.2020 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl