Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 28/19

opublikowany: 29.05.2019, 09:22
termin zakończenia publikacji: 31.12.2021, 23:00

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 28/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,12 zł (dwanaście groszy) stanowiącej spłatę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą w wysokości tej kwoty wpisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej nr GL1S/00000385/0, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany spadkobiercom Ludwikowi Steuer (jego kuratorowi lub opiekunowi) lub jego spadkobiercom po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego nabycie spadku.

Sąd wzywa spadkobierców wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikował: Anna Marcinkowska

Wydruk z dnia: 27.02.2020 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl