Ogłoszenie sądowe

Sygnatura akt: I Ns 1038/18

opublikowany: 15.05.2019, 08:25
termin zakończenia publikacji: 31.12.2021, 08:00

Postanowieniem z 11 kwietnia 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 1038/18, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 324,19 zł (trzysta dwadzieścia cztery złote i 19/100) stanowiącej dopłatę z tytułu nadwyżki na ustaloną w liczbie całkowitej ilością nowych udziałów przysługujących wspólnikowi Wernerowi Mitasowi, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany wraz z odsetkami spadkobiercom Wernera Mitasa na ich wniosek za okazaniem umowy nieodpłatnego nabycia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zawartej pomiędzy wspólnikiem Wernerem Mitasem a Prezydentem Miasta Ruda Śląska oraz po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sąd wzywa spadkobierców wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikował: Anna Marcinkowska

Wydruk z dnia: 27.02.2020 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl