Aktualność

Dni wolne od pracy w 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

13.01.2021

Uprzejmie informujemy, że w roku kalendarzowym 2021 dni ustawowo wolne od pracy występują w dniach:

Jednocześnie, uwzględniając przepis § 10 regulaminu pracy obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej w związku z treścią przepisu art. 130 § 2 kodeksu pracy, wyznacza się dni 7 maja 2021 roku oraz 24 grudnia 2021 roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

Wiadomość z dnia: 13.01.2021
Wiadomość oglądana razy: 920
Opublikował: Piotr Syma
wydruk z dnia: 18.04.2021 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl