Opłaty sądowe

Opłaty sądowe uiszcza się w formie:

 1. Bezgotówkowej:
  • wpłata na rachunek dochodów  49 1010 1212 3062 0322 3100 0000 NBP o/Katowice;
  • poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący płatności sądowe www.oplaty.ms.gov.pl;
  • wpłata w kasie Sądu - płatność kartą;
 2. Gotówkowej:
  • wpłata w kasie Sądu;
 3. Znaków opłaty sądowej:
  • płatne gotówką lub kartą w kasie Sądu;
  • płatne bezgotówkowo poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący płatności sądowe www.oplaty.ms.gov.pl.

 

Sądowe Płatności

Sądowe Płatności

 

System teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący Płatności.

Internetowy serwis usługowy, w którym Użytkownik może dokonać Transakcji, przy użyciu:

System E-Płatności umożliwia:

 

Zakup e-znaku sądowego

Sąd Rejonowy uprzejmie informuje, iż w przypadku dokonania zakupu e-znaku sądowego, a następnie jego niewykorzystania, nie ma możliwości zwrotu środków pieniężnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków za zakupione e-znaki sądowe, z uwagi na fakt, iż w.w. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

 

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH
załącznik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE SPOSOBU UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH
załącznik

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW ORAZ UWIERZYTELNIONYCH ODPISÓW Z AKT SPRAWY
załącznik

USTAWA O OPŁATACH W SPRAWACH KARNYCH
załącznik

Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
załącznik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU OŚWIADCZENIA O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA OSOBY FIZYCZNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
załącznik

Informacje o opłatach sądowych w postępowaniach cywilnych znajdą też Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podpisał: Piotr Syma
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 21 376
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 10.11.2021
 
Wydruk z dnia: 27.11.2022 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl