Koordynator do spraw dostępności

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.poz.1062), Pani Małgorzata Cichowska, specjalista ds. administracyjnych w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach wyznaczona została do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności

Małgorzata Cichowska
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice
tel.: 504 150 124
e-mail: malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl

Zadania koordynatora do spraw dostępności

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej;
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 w/w ustawy;
  3. Monitorowanie działalności Sądu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Podpisał: Piotr Syma
Dokument z dnia: 07.07.2021
Dokument oglądany razy: 3 389
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 07.07.2021
 
Wydruk z dnia: 27.11.2022 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl