Lista sędziów asesorów sądowych i referendarzy

Informacja o pierwszych i kolejnych powołaniach, mianowaniach sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej (podstawa prawna: art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 365 z późn. zm.).

 

I Wydział Cywilny - sędziowie i asesorzy sądowi:

I Wydział Cywilny - referendarze sądowi:

II Wydział Karny i Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym - sędziowie:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sędziowie:

V Wydział Ksiąg Wieczystych - referendarze sądowi:

 

Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 27.01.2016
Dokument oglądany razy: 10 776
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 17.02.2021
 
Wydruk z dnia: 18.04.2021 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl