Podstawa prawna

Status prawny lub forma prawna jednostki

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej .

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001r.. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 427 z późn. zm.).

 

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy organizacyjnie działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.., poz. 365 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1141).

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej utworzone zostały następujące Wydziały (działające w oparciu o art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.):

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 14 820
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 25.03.2020
 
Wydruk z dnia: 27.11.2022 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl