V Wydział Ksiąg Wieczystych

Wersja archiwalna z dnia 14.09.2018

siedziba:
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska

Przewodniczący Wydziału

Starszy Referendarz Jolanta Romanowicz

 

Godziny przyjęć interesantów:

środa 1000 - 1400

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Joanna Sladek
tel. +48 32 43-81-300
tel. +48 32 43-81-305 - wydawanie odpisów
fax. +48 32 43-81-301
e-mail: kw5@ruda-slaska.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 830 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1430

 

Właściwość rzeczowa Wydziału

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w systemie informatycznym dla nieruchomości położonych na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.).

Wnioski i pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym.

 

Lista referendarzy

  1. Starszy referendarz Jolanta Romanowicz - podział czynności
  2. Rederendarz Maciej Kuźmik - podział czynności

 

W V Wydziale Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

Wnioski składane w Biurze Podawczym (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują artykuły od nr 42 do nr 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398); (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876).

Pobiera się następujące opłaty od wniosków o wydanie:

W kasie można nabyć znaki opłaty sądowej

Biuro podawcze jest czynne w poniedziałki od 830 do 1800 a w pozostałe dni od 730 do 1430.

Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 07.06.2011
Dokument oglądany razy: 43 631
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 14.09.2018
 
wydruk z dnia: 23.07.2019 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl