AKTUALNOŚCI

ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU Adm.-24-5/22

Opublikowano: 28.10.2022, 13:47

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 998), Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej   informuje o  zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Nabór na stanowisko stażysty, docelowo informatyk

Opublikowano: 11.10.2022, 12:15

W zakładce Oferty Pracy zamieszczone zostały informacje o rekrutacji na stanowisko stażytsy – docelowo informatyk – 1 etat

Formularze dotyczące opiekuna tymczasowego – w wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej

Opublikowano: 12.04.2022, 12:20

Formularze dotyczące opiekuna tymczasowego – w wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 28 marca 2022 roku

Opublikowano: 28.03.2022, 13:36

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 28 marca 2022 roku o numerze Adm.-0181-4/20 (43)

Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta

Opublikowano: 19.01.2022, 09:27

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej informuje o wdrożeniu standardów i procedur obsługi interesanta w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnych (WSOI) realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.Najbliższe terminy spraw


Sygnatura
Godzina, data i miejsce rozprawy
II K 472/2022
Przewodniczący: SSR Bogusława Pawlica
08:20, 2022-11-28
Sala nr 9, Parter, Bukowa 5a Ruda Śląska
II K 845/2022
Przewodniczący: SSR Bogusława Pawlica
08:30, 2022-11-28
Sala nr 9, Parter, Bukowa 5a Ruda Śląska
II K 742/2021
Przewodniczący: SSR Adrianna Saganty - Robaszkiewicz
08:30, 2022-11-28
Sala nr 16, II-gie piętro, Bukowa 5a Ruda Śląska
II K 795/2022
Przewodniczący: SSR Bogusława Pawlica
09:00, 2022-11-28
Sala nr 9, Parter, Bukowa 5a Ruda Śląska
II K 701/2022
Przewodniczący: SSR Adrianna Saganty - Robaszkiewicz
09:00, 2022-11-28
Sala nr 16, II-gie piętro, Bukowa 5a Ruda ŚląskaPodstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 43-81-105
Faks: +48 32 43-81-111
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
NIP: 641-21-08-000
Regon: 000322152

. 

. 

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

. 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1429)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781)
  • Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 162 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2247)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 1 417 022
Opublikował: Adrian Sklorz
Publikacja dnia: 10.01.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry