Aktualności

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku

Opublikowano: 13.06.2016, 15:34

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz.U. Nr 114, poz. 761 z późn.zm.) Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom, darowizny lub sprzedaży.

Najbliższe terminy spraw


SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
IIIRC 144/201607:45, 2016-08-26
Sala nr , , ul. Bukowa 5A Ruda Śląska
IIINsm 1057/201608:00, 2016-08-26
Sala nr 12, I-sze piętro, ul. Bukowa 5A Ruda Śląska
VIW 360/201608:30, 2016-08-26
Sala nr 16, , ul. Bukowa 5a Ruda Śląska
IC 788/201608:30, 2016-08-26
Sala nr 8, , ul. Bukowa 5a Ruda Śląska
IIINsm 1041/201608:30, 2016-08-26
Sala nr 12, I-sze piętro, ul. Bukowa 5A Ruda Śląska


Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 43-81-105 do 107
Faks: +48 32 43-81-111
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
NIP: 641-21-08-000
Regon: 000322152

 

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

 

Godziny przyjmowania interesantów

Sekretariaty wydziałów (Wydziału I Cywilnego, Wydziału II Karnego, Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału V Ksiąg Wieczystych,  Wydziału VI Karnego):

poniedziałek 830-1800
wtorek - piątek 730-1430

 

Natomiast Sekretariat Sekcji Wykonawczej przy Wydziale II Karnym, Biuro Podawcze oraz Oddział Administracyjny:

poniedziałek 730-1800 (za wyjątkiem Oddziału Administracyjnego, do godz. 1530)
wtorek - piątek 730-1530

 

Kasa Sądu:

poniedziałek 1000-1500 i 1530-1700
wtorek - piątek 800-1430
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 800-1100 


W dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego Kasa Sądu jest nieczynna.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 782)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
  • Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. (Dz.U.z 2013, poz. 262)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012, poz 526)

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 443 253
Opublikował: Adrian Sklorz
Publikacja dnia: 06.05.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry